CÁCH CHƠI THỬ VẬN MAY

CHẴN LẺ Là 1 MiniGame Vô Cùng Dễ Chơi Thắng Thua Dựa Vào 1 Số Cuối Của Mã Giao Dịch Khi Chuyển Tiền

Cách Chơi Vô Cùng Đơn Giản Chuyển Tiền Vào UserName Dưới Đây

UserName Cược Tối Thiểu Cược Tối Đa
minhtuan0108 COPY 500 30.000
Với Nội Dung Dưới Đây

Nội Dung Đuôi Mã Giao Dịch Tiền Nhận
C 2 - 4 - 6 - 8 1.9
L 1 - 3 - 5 - 7 1.9

Nếu Số Cuối Mã Giao Dịch Khi Chơi Trùng Với Các Số Trên Thì Bạn Thắng

Tiền Thắng = Tiền Chơi * 1.9

Để Chơi Hãy Bấm Vào Đây Nhé

CHẴN LẺ 2 Là 1 MiniGame Vô Cùng Dễ Chơi Thắng Thua Dựa Vào 1 Số Cuối Của Mã Giao Dịch Khi Chuyển Tiền

Cách Chơi Vô Cùng Đơn Giản Chuyển Tiền Vào UserName Dưới Đây

UserName Cược Tối Thiểu Cược Tối Đa
minhtuan0108 COPY 500 30.000
Với Nội Dung Dưới Đây

Nội Dung Đuôi Mã Giao Dịch Tiền Nhận
C2 0 - 2 - 4 - 6 - 8 1.9
L2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 1.9

Nếu Số Cuối Mã Giao Dịch Khi Chơi Trùng Với Các Số Trên Thì Bạn Thắng

Tiền Thắng = Tiền Chơi * 1.9

Để Chơi Hãy Bấm Vào Đây Nhé

TÀI XỈU Là 1 MiniGame Vô Cùng Dễ Chơi Thắng Thua Dựa Vào 1 Số Cuối Của Mã Giao Dịch Khi Chuyển Tiền

Cách Chơi Vô Cùng Đơn Giản Chuyển Tiền Vào UserName Dưới Đây

UserName Cược Tối Thiểu Cược Tối Đa
minhtuan0108 COPY 500 30.000
Với Nội Dung Dưới Đây

Nội Dung Đuôi Mã Giao Dịch Tiền Nhận
T 5 - 6 - 7 - 8 1.9
X 1 - 2 - 3 - 4 1.9

Nếu Số Cuối Mã Giao Dịch Khi Chơi Trùng Với Các Số Trên Thì Bạn Thắng

Tiền Thắng = Tiền Chơi * 1.9

Để Chơi Hãy Bấm Vào Đây Nhé

TÀI XỈU 2 Là 1 MiniGame Vô Cùng Dễ Chơi Thắng Thua Dựa Vào 1 Số Cuối Của Mã Giao Dịch Khi Chuyển Tiền

Cách Chơi Vô Cùng Đơn Giản Chuyển Tiền Vào UserName Dưới Đây

UserName Cược Tối Thiểu Cược Tối Đa
minhtuan0108 COPY 500 30.000
Với Nội Dung Dưới Đây

Nội Dung Đuôi Mã Giao Dịch Tiền Nhận
T2 5 - 6 - 7 - 8 - 9 1.9
X2 0 - 1 - 2 - 3 - 4 1.9

Nếu Số Cuối Mã Giao Dịch Khi Chơi Trùng Với Các Số Trên Thì Bạn Thắng

Tiền Thắng = Tiền Chơi * 1.9

Để Chơi Hãy Bấm Vào Đây Nhé

LỊCH SỬ THẮNG

Loading, please wait
Người chơi
Tiền cược
Trò chơi
Nội dung
Trạng thái
**heo999 2.999 Tài Xỉu x Thắng
**heo999 10.000 Tài Xỉu t Thắng
**heo999 8.000 Chẵn Lẻ L Thắng
**heo999 5.000 Tài Xỉu t Thắng
**heo999 7.889 Tài Xỉu t Thắng
**heo999 7.000 Chẵn Lẻ c Thắng
**heo999 2.111 Tài Xỉu t Thắng
**mintop1 1.000 Chẵn Lẻ C Thắng
**gochao604 1.000 Chẵn Lẻ C Thắng
**gochao604 1.500 Chẵn Lẻ L Thắng
**gochao604 500 Chẵn Lẻ L Thắng
**gochao604 10.000 Chẵn Lẻ C Thắng
**gochao604 5.000 Chẵn Lẻ L Thắng
**gochao604 2.500 Chẵn Lẻ L Thắng
**quangminh 5.555 Tài Xỉu T Thắng
**quangminh 50.000 Tài Xỉu T Thắng
**NHANDTNTG0201 10.000 Tài Xỉu x Thắng
**NHANDTNTG0201 10.000 Tài Xỉu x Thắng
**gochao604 5.000 Chẵn Lẻ C Thắng
**NHANDTNTG0201 10.000 Tài Xỉu t Thắng
**gochao604 3.000 Chẵn Lẻ C Thắng
**gochao604 36.000 Chẵn Lẻ C Thắng
**NHANDTNTG0201 10.000 Tài Xỉu t Thắng
**NHANDTNTG0201 10.000 Tài Xỉu x Thắng
**NHANDTNTG0201 10.000 Tài Xỉu t Thắng
**NHANDTNTG0201 10.000 Tài Xỉu t Thắng
**NHANDTNTG0201 18.000 Tài Xỉu t Thắng
**NHANDTNTG0201 10.000 Tài Xỉu x Thắng
**NHANDTNTG0201 10.000 Tài Xỉu x Thắng
**NHANDTNTG0201 755 Tài Xỉu x Thắng

TOP CHƠI THỬ VẬN MAY

Loading ...
XẾP HẠNG
NGƯỜI CHƠI
SỐ TIỀN
1 taquangminh 711.109
2 VTNHANDTNTG0201 231.755
3 mngochao604 146.700
4 Myheo999 110.942
5 admintop1 31.000
Chat với Admin
Chat Ngay